Prof.Dr. Ömer Cevdet BİLGİN

1989 yılında Atatürk  Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı Biyometri ve Genetik Bilim Dalı’nda yüksek lisansını ve 1998 yılında doktorasını tamamladı. Biyometri, biyoistatistik, nicel genetik, uygulamalı istatistik, hesaplamalı istatistik, istatistiksel hesaplama, biyoinformatik, araştırma metodolojisi ve veri analizi alanlarında öğrenme-çalışmalarını sürdürmektedir.