Dr. Öğrt. Üyesi Oktay Yağız

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

İngilizce akademik yazım, bilimsel araştırma yöntemleri, uygulamalı dilbilim ve İngilizce telaffuz çalışma sahaları olup bu alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyde ders vermektedir.