Dr.Öğr.Üyesi Kamber KAŞALİ

2014’de İstanbul Tip Fakültesi Temel Tip Bilimleri Bölümü Biyoistatistik ve Tip Bilişimi Anabilim Dali’da Yüksek Lisans programından mezun oldu.

2018’de İstanbul Tip Fakültesi Temel Tip Bilimleri Bölümü Biyoistatistik ve Tip BilişimiAnabilim Dali’da Doktora programından mezun oldu.

2016 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi Tip Fakültesi Temel Tip Bilimleri Bölümü Biyoistatistik ve Tip BilişimiAnabilim Dali’nda Öğretim Üyesi Olarak Çalışmaktadır.