Doç. Dr. Adnan TAŞGIN

Dr. Taşgın 2008 yılında Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’ndan lisans, 2010 yılında Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı’ndan yüksek lisans, 2015 yılında ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı’ndan doktora derecesi aldı. Dr. Taşgın 2016 yılında öğretim üyesi, 2019 yılında Doçent olmuş ve halen Atatürk Üniversitesinde Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı’nda çalışmaktadır.  Dr. Taşgın’nın uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlanmış çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.