Doç.Dr. Nurcan KILIÇ BAYGUTALP

2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu.

2005 yılında Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2012 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.

Yeni biyokimyasal belirteçlerin araştırılması,  laboratuvar analizörlerinin analitik performanslarının değerlendirilmesi, laboratuvar analiz yöntemlerinin metod karşılaştırılmalarının yapılması, biyokimyasal analitlerin direkt ve indirekt yöntemle laboratuvar referans aralıklarının belirlenmesi konularında çalışmaları mevcuttur.