Özcan ÖZTÜRK

Zaman serileri, Yatay Kesit ve Panel Veri Modelleri