Arş. Gör. Elif Gölveren

Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisinde istatistik danışmanı olarak görev yapmaktadır.

2013 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimine devam etmektedir.

İstatistiksel Modelleme, Zaman Serisi Analizi ve Sosyal Araştırmalar üzerinde çalışmaktadır.

https://www.linkedin.com/in/elifgolveren/