Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma – İzlence

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma

Öğretim elemanı: Araş.Gör. Olcay BESNİLİ MEMİŞ

Tanım
Eğitim semineri katılımcılara, nitel araştırma metodolojisi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, bilimsel araştırmaların kavramsal ve kuramsal çerçevesi çizilerek nitel araştırmaların nicel araştırmalardan farkı tartışılacaktır. Nitel araştırmanın doğasına uygun ön hazırlık aşamaları, kullanılan metodun seçilmesinde belirleyici kriterler, katılımcıların belirlenmesi, verilerin toplanması ve yönetimi konusunda ayrıntılı bilgi verilecektir. Eğitim seminerinin sonunda katılımcıların, nitel araştırma metodolojisi hakkında temel bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

Hedef kitle
Bu eğitim semineri, nitel araştırma metodolojisi hakkında ilk defa bilgi sahibi olmak ya da mevcut bilgisini tazelemek isteyen üniversitemizin tüm öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.

Önkoşullar
Önkoşul yok.

Süre
10:00 – 16:00

Eğitim seminerlerine başvuru için https://metodoloji.atauni.edu.tr web adresinde “Formlar” sekmesinde “Eğitim Başvuru Formu”nun doldurulması gerekmektedir.