Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları ve Veri Analizi (23-24 Temmuz 2019)