Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodolojisi ve Veri Analizi (15-17 Şubat 2019)