NVIVO ile Nitel Veri Analizine Giriş – İzlence

NVivo ile Nitel Veri Analizine Giriş

Öğretim elemanı: Öğr. Gör. Dr. Mürüvvet DEMİRAL ÜZAN

Tanım
Bu eğitim semineri katılımcılara, nitel verinin NVivo programında yönetimi ile ilgili giriş düzeyinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, NVivo’nun arayüz tanıtımı, farklı tiplerde verinin aktarılması ve düzenlemesi, farklı veri tiplerinde kodlama, notlar oluşturma ve yönetme, literatür taramasında NVivo’nun kullanımı konularında uygulamalar yapılacaktır. Eğitim seminerinin sonunda katılımcıların, NVivo’da nitel veri yönetimi ve kodlama konularında temel bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

Hedef kitle
Bu eğitim semineri daha önce nitel araştırmalar yapmış veya nitel araştırma metodolojisi hakkında bilgi sahibi olan üniversitemizin tüm öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.

Önkoşullar
Nitel araştırma metodolojisi hakkında bilgi sahibi olmak ve NVivo programının eğitim seminerinden önce https://atauni.edu.tr/tr/nvivo adresinden gerekli bilgiler girilerek kişisel bilgisayarlara yüklenmesi ve bu bilgisayarla eğitim seminerine gelinmesi gerekmektedir.

Süre
10:00-15:00

Eğitim seminerlerine başvuru için https://metodoloji.atauni.edu.tr web adresinde “Formlar” sekmesinde “Eğitim Başvuru Formu”nun doldurulması gerekmektedir.