MAXQDA ile Nitel Veri Analizine Giriş – İzlence

MAXQDA ile Nitel Veri Analizine Giriş

Öğretim elemanı: Araş.Gör. Olcay BESNİLİ MEMİŞ

Tanım
Eğitim semineri katılımcılara, nitel ve karışık yöntemlerle toplanan verilerin yönetimi için tasarlanan yazılım programı MAXQDA’nın, nitel yöntemlerde kullanımı ile ilgili giriş düzeyinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, MAXQDA’nın arayüz tanıtımı, belge (doc, pdf, image, odak grup, anket verisi, sosyal medya verileri) aktarma, belge düzenleme, ses-video dosyalarını deşifre etme, metin kodlama, görsel-işitsel dosya kodlama, notlar oluşturma ve yönetme, değişken atama ve metin geri çağırma uygulamaları yapılacaktır. Eğitim seminerinin sonunda katılımcıların, MAXQDA’da nitel veri yönetimi konusunda temel bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

Hedef kitle
Bu eğitim semineri daha önce nitel araştırma yapmış veya nitel araştırma metodolojisi hakkında bilgi sahibi olan üniversitemizin tüm öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.

Önkoşullar
Katılımcılardan nitel araştırma metodolojisi hakkında en azından temel düzeyde bilgi sahibi olmaları beklenir.
Katılımcıların MAXQDA yazılım paketini eğitim seminerinden 1 gün önce https://www.maxqda.com/trial adresinden, istenen bilgileri girmek suretiyle kişisel bilgisayarlarına indirerek yüklemeleri ve bu bilgisayar ile eğitim seminerine katılmaları gerekmektedir.

Süre
10:00 – 15:00

Eğitim seminerlerine başvuru için https://metodoloji.atauni.edu.tr web adresinde “Formlar” sekmesinde “Eğitim Başvuru Formu”nun doldurulması gerekmektedir.