MAXQDA 2022 Uygulamalı Fenomenolojik Araştırma (Edebiyat Fakültesi)