Hakkımızda

Araştırma metodolojisi ve veri analizi bir bilimsel araştırmanın kalitesini belirleyen temel unsurlardır. Yürütülen araştırmaların kalitesini artırmak için Atatürk Üniversitesi 2018 yılında Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi Koordinatörlüğünü (Metodoloji Destek Ofisi) ihdas etti. Metodoloji Destek Ofisi metodolojicileri, istatistikçileri ve fen bilimleri, sağlık bilimleri, eğitim bilimleri, sosyal bilimler, spor bilimleri ve diğer bilim alanlarına mensup uygulamalı araştırmacıları biraraya getirmek suretiyle başlıca üç hedefe ulaşmak istiyor:

  1. Proje desteklerinin elde edilmesinde, araştırmacıların en iyi şekilde rekabet edebilmeleri için, metodolojik ve istatistiksel uzmanlık temin etmek
  2. İnovatif araştırma programlarını yürütebilmek için, araştırmacıların metodolojik ve istatistiksel yeterliliklerini artırmak
  3. Lisanüstü öğrencileri geleceğin araştırma liderleri olmaları için hazırlamak

Atatürk Üniversitesi bünyesinde mevcut olan araştırma metotları ve veri analizi uzmanlığı çeşitliliğini aynı çatı altında toplamak ve yukarıda ifade edilen hedeflerine doğru yönlendirmek suretiyle, Metodoloji Destek Ofisi, Atatürk Üniversitesi’nin kendisini tüm bilim alanlarında bir lider olarak konumlandırmasına ve yeni araştırma inisiyatifleri için üniversitemizin rekabet etme kabiliyetini artırmasına hizmet edecektir.

Metodoloji Destek Ofisi Atatürk Üniversitesini meydana getiren tüm fakülte, yüksekokul, enstitü ve birimler ile birlikte çalışır.

Vizyonumuz

Üniversitemizde araştırma kültürünü güncelleştirerek geliştirmek ve bilimsel metodun öğrenme-çalışmalarına doğru uygulanmasını sağlamak suretiyle bilimsel niteliği yüksek araştırmaların sayısını artırmak.

Misyonumuz

Araştırmacılara metodoloji, veri analizi ve akademik yazım süreçlerinde danışmanlık yapmak ve öğretim elemanlarını ve lisansüstü öğrencileri hedef alan eğitim faaliyetleri düzenlemek.