Ekibimiz

Adnan TAŞGIN
Yürütme Kurulu Üyesi
Ölçek Geliştirme, İstatistik Paket Programı-SPSS, Ölçme ve Değerlendirme, Veri Toplama Aracı Hazırlama
Arzu TURAL DİKMEN
Ofis Ekibi
Araştırma Metodolojisi
Aycan Mutlu YAĞANOĞLU
Yürütme Kurulu Üyesi
 Temel Bilişim Teknolojileri, İstatistik, Biyoistatistik, Araştırma ve Deneme Metotları 
Canan DEVECİ
Ofis Ekibi
İngilizce Akademik Yazım
Elif GÖLVEREN
Ofis Ekibi
İstatistiksel Modelleme, Zaman Serisi Analizi ve Sosyal Araştırmalar 
Erol ÜZAN
Yürütme Kurulu Üyesi
Nitel Araştırma Metodolojisi
Hakan EYGÜ
Yürütme Kurulu Üyesi
Uygulamalı İstatistik, Çok Değişkenli İstatistikler, İstatistiksel Kalite Kontrol
Halit Buluthan ÇETİNTAŞ
Elektronik Kaynakların Etkin Kullanımı
Hilal GÜNEY
Ofis Ekibi
Klasik Zaman Serileri, Bulanık Zaman Serileri, Uygulamalı İstatistik
Kamber KAŞALİ
Yürütme Kurulu Üyesi
Biyoistatistik, Nicel Veri Analizi, Sağ Kalım Analizi, Meta Analiz, Zaman Serisi
Mehmet Serdar ERCİŞ
Yürütme Kurulu Üyesi
İletişim ve Halkla İlişkiler
Mürüvvet DEMİRAL ÜZAN
Yürütme Kurulu Üyesi
Nitel Araştırma Metodolojisi, NVivo
Nurcan KILIÇ BAYGUTALP
Yürütme Kurulu Üyesi
Makale Yazım ve Yayım Süreci, Nicel Veri Analizi
Oktay YAĞIZ
Yürütme Kurulu Üyesi
İngilizce Akademik Yazım
Olcay BESNİLİ MEMİŞ
Yürütme Kurulu Üyesi
Nitel Araştırma Metodolojisi, MAXQDA
Ömer Cevdet BİLGİN
Koordinatör
Biyometri ve Genetik, Uygulamalı İstatistik, İstatistiksel Analiz
Özcan ÖZTÜRK
Yürütme Kurulu Üyesi
Zaman serileri, Yatay Kesit ve Panel Veri Modelleri
Türkan KARAKUŞ YILMAZ
Yürütme Kurulu Üyesi
Nitel Araştırma Metodolojisi
Ümit ŞİMŞEK
Yürütme Kurulu Üyesi
Nicel Araştırma Yöntemleri
Yasemin ÇAYIR
Yürütme Kurulu Üyesi
Nicel Araştırma Yöntemleri
Yasemin TAŞ
Yürütme Kurulu Üyesi
Nicel ve Nitel Araştırma Metodolojisi