Ekibimiz

Dr. Öğr. Gör. Erol ÜZAN
Dr. Öğr. Gör. Mürüvvet DEMİRAL ÜZAN
Doç. Dr. Hakan EYGÜ
Dr. Öğretim Üyesi Aycan Mutlu YAĞANOĞLU
2004 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.
Prof.Dr. Ömer Cevdet BİLGİN
1989 yılında Atatürk  Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden mezun oldu.
Prof.Dr. Mehmet Serdar ERCİŞ
1985 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.
Doç. Dr. Adnan TAŞGIN
2006 yılında Pamukkale Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği’nden mezun oldu.
Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR
2003 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
Dr. Özcan Öztürk
2008 yılında Atatürk Üniversitesi işletme bölümünden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı bursla Lisansüstü çalışmalarını yapmak üzere 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir.
Arş. Gör. Arzu Tural Dikmen
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun olmuştur.
Dr. Öğrt. Üyesi Oktay Yağız
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır.
Öğr. Gör. Canan DEVECİ
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.
Doç.Dr. Nurcan KILIÇ BAYGUTALP
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2012 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.
Arş. Gör. Elif Gölveren
2013 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimine devam etmektedir.
Hilal Güney
Lisans, Yüksek lisans ve doktorasını istatistik alanında Gazi Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
Dr.Öğr.Üyesi Kamber KAŞALİ
2014’de İstanbul Tip Fakültesi Temel Tip Bilimleri Bölümü Biyoistatistik ve Tip Bilişimi Anabilim Dali’da Yüksek Lisans programından mezun oldu.