Kimliğimiz ve İşimiz

Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi Koordinatörlüğü (Metodoloji Destek Ofisi) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde oluşturulan bir birimdir. Bilimsel araştırma dizaynı, istatistiksel modelleme ve veri analizine odaklıyız. Üniversitemizin öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilerine hizmet veriyoruz ve ayrıca yapılacak protokoller çerçevesinde kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara da hizmet öneriyoruz.

Hizmetlerimiz

  1. Öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere, proje tekliflerini hazırlarken ve araştırmalarını yürütürken araştırma metodolojisi ve istatistiksel veri analizi konularında danışmanlık yapıyoruz. Danışmada, her türden metodolojik ve istatistiksel problemlerin yanısıra, bilimsel yazım tekniğine ve dile dair problemleri de tartışabiliriz, istatistiksel yazılımları nasıl kullanacağınız konusunda yol gösterebiliriz, çıktılarınızı gözden geçirebiliriz ve aldığınız panel, editör ve hakem eleştirilerini değerlendirebiliriz.
  2. Bilimsel metodun, araştırma metodolojisi, istatistiksel düşünme ve istatistiksel akıl yürütme pratiğinin öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenciler arasında yaygınlaşmasını ve daha iyi anlaşılmasını ve istatistiksel tekniklerin daha iyi kullanılabilmesini sağlamak maksadıyla eğitim faaliyetleri (eğitim seminerleri, çalışma grupları, uygulama materyali) düzenliyoruz.

 

Danışma Talebinizi Bekliyoruz

 

Eğitim Seminerlerimizi ve Çalışma Gruplarımızı Lütfen Takip Ediniz

Farklı bilim alanlarına ve spesifik konulara yönelik düzenleyeceğimiz eğitim seminerlerini ve çalışma gruplarını bu sitede ilan ediyoruz ve başvurularınızı alıyoruz.